Convenis i col·laboracions

FEJAR fomenta la col·laboració amb altres institucions i organitzacions per a la realització de la seva activitat i d’actuacions que facilitin la prevenció i detecció de problemes relacionats amb els jocs d’atzar.
Logo Juego Responsable

Juego Responsable

Esta página pretende ser un espacio abierto e interactivo sobre una manera de ente…

La ONCE

La ONCE, que en 2018 celebró su 80 aniversario, es una organización de espíritu joven, abierta a la cambiante rea…
Logo Juego Responsable

Joc responsable

ONCE

Logo Deusto

Col·laboració amb la Universitat de Deusto

Logo UNAD

Conveni UNAD

Logo La Barandilla
Conveni amb La Barandilla
Logo SEPD

Conveni Fundación de Patología Dual

Logo Universitat De Valencia

Conveni amb Universidad de Valencia